ACİL KREDİ BAŞVURUSU

Kredi Alamıyorum Diyorsanız Doğru Adrestesiniz...

Paylaş

 

Yeni adıyla kredi, eski adıyla da karşılığının katlanarak ödenilen borç, doğal olarak bireylerin mutlaka gerek duydukları bir yaşam hakkıdır. Ancak çeşitli nedenlerden kaynaklanarak kimi insanlar bu haktan ne yazık ki yararlanamamaktadır. Bu yararlanamayanlar arasında olanlardan bazıları da geliri olup da bir kuruma bağımlı olmadan çalışan kimseler, yasal gerekçelerle men cezasına çarptırılmış bireyler, sosyal sağlık kurumuna bağlı olmayan bireyler gibi birtakım insan kümeleridir. O zaman bu insanların yapmaları gerekense sürekli filmlerde konu edildiği üzere hırsızlık olaylarına karışarak banka soymaları ya da rehin almaları gibi hayali senaryolar değildir. Elbette ki her derdin devası olduğu gibi bu derdin de devası bulunmaktadır. Bu derdin devası da bordrosuz kredi imkânı sunan birimlere ulaşmaktan geçmektedir.

Kredinin herkes için şart olduğunu ifade etmiştik ve bunu destekleyen borç yiğidin kamçısıdır sözünden de hareketle mutlaka herkes birbirlerine karşı bir borçlanma içerisinde bulunmaktadırlar. Kredinin alınması için mutlaka bir banka şart değildir. Günümüzde borç tahsilatı o denli genişlemiştir ki bireysel olarak da çeşitli iş adamları, bankerler, finansörler insanların ihtiyaçlarına karşılık verebilecek yeterlilikte kredi tahsilatında bulunmaktadırlar.

Bunlar bu kadarıyla da kalmazlar aynı zamanda bankaların kredi talebinde olmasını zaruri kıldıkları bir kısım evrakları da krediyi alacak kimseden muaf tutarak işin hızlı biçimde yürümesini gerçekleştirmiş olurlar. Bordro, maaşın gösterimini gerçekleştiren ve o kişinin bir kuruma bağlılığını ispatlayan resmi evrak niteliğini taşır. Ancak yukarıda sözü edilen finansörler, kredi olanağı sunacakları taliplerinden bordro istemezler ve bordrosuz kredi hizmeti ile böylece onları belli bir koşullanma içerisine sokmamış olurlar. Yanı sıra dosya masrafları, noter işlemlerinden doğan ek giderler, kefil bulundurma şartı zorunluluklarını da izole ederek taliplerinin gereksinimlerine en hızlı ve en kolay karşılama amacını güderler.

Bordrosuz kredi anlayışıyla hizmet veren bu insanlar, uygun faiz oranlarıyla kişiyle akdedilen son ödeme tarihinde yeniden borcun ödenmesini isterler, üstelik sizlerden bunun için sadece http://www.kredicikartilir.com adresine ulaşarak ilgili kredi talep formunu doldurmanızı isterler. Bunun dışında başka bir şeye sizi dâhil etmeden işlemi hızlıca gerçekleştirirler.

 

Para Arayan Herkese Selam Olsun

Ülkemizde ki ekonomik şartların yetersizliği kişil...

Yorum Yap